Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: test.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-09 08:06:37

VIII Kadencja Rady


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Interpelacja- dot. przeprowadzenia kontroli stanu oświetlenia, wnioskodawca radny Józef Fryc

Interpelacja- dot. przedstawienia kosztów utrzymania szkoły specjalnej, wnioskodawca radny Józef Fryc

Interpelacja- dot. naprawy oświetlenia przy ul. Wiejskiej, wnioskodawca radny Piotr Pan

Zapytania- dot. liczby interwencji podjętych przez Straż Miejską oraz wydatków na projekt rozbudowy szkoły specjalnej w Kolbuszowej Dolnej, wnioskodawca radny Piotr Panek

Interpelacja- dot. oznakowania granic miasta, wnioskodawca radny Dorian Pik

Interpelacja– dot. przebudowy dworca w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik

Interpelacja– dot. budowy parkingu obok Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut

Interpelacja– dot. remontu budynku przy ul. Kolejowej 2c w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Michał Karkut

Interpelacja– dot. parkowania na rynku w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Dorian Pik

Zapytanie- dot. udostępnienia sali nr 1 w Urzędzie Miejskim, wnioskodawca radny Michał Karkut

Interpelacja– dot. wydłużenia czasu pracy oświetlenia ulicznego, wnioskodawca radny Zbigniew Pytlak

Interpelacja– dot. budowy progów zwalniających na ulicy Krakowskiej w Kolbuszowej, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec

Zapytanie- dot. uzasadnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnioskodawca radna Barbara Szafraniec

Zapytanie- dot. budowy obwodnicy, wnioskodawca radny Michał Karkut

Interpelacja- dot. utworzenia zakładki z organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do otrzymania 1% podatku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wnioskodawca radny Adam Kaczanowski

Interpelacja- dot. przygotowania zestawienia kosztów rzeczowych i osobowych wszystkich szkół zarządzanych prze gminę Kolbuszowa, wnioskodawca radny Józef Fryc