Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: test.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-12 05:54:54

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

Harmonogram Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na I półrocze 2019 roku

 1. 15.01.2019 roku godz. 13.00
 2. 19.02.2019 roku godz. 13:00
 3. 19.03.2019 roku godz. 13:00
 4. 16.04.2019 roku godz. 13:00
 5. 21.05.2019 roku godz. 13:00
 6. 18.06.2019 roku godz. 13:00

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na 2019 rok


Styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 2. Sprawy różne.

Luty

 1. Informacja o realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Sprawy różne.

Marzec

 1. Gospodarowanie składnikami mienia komunalnego. Analiza stawek za dzierżawę gruntów i budynków.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.
 2. Sprawy różna.

Maj

 1. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
 2. Sprawy różne.

Lipiec- przerwa wakacyjna

Sierpień

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Październik

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2020 rok.
 2. Stan sieci dróg w MiG Kolbuszowa. Informacja na temat przygotowania do okresu zimowego dróg.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień    

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok (posiedzenie wspólne z przewodniczącymi komisji stałych Rady).   
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 3. Sprawy różne.

Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Autor: Justyna Mucha
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@kolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-30
Wyświetl historię zmian