Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: test.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-08-12 06:16:30

Komisje

Komisje Stałe Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Komisja Rewizyjna

1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Julian Dragan
4. Stanisław Dworak
5. Józef Fryc
6. Paweł Michno
7. Zbigniew Pytlak

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

1. Stanisław Rumak - Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Julian Dragan
5. Stanisław Dworak
6. Adam Kaczanowski
7. Mirosław Kaczmarczyk
8. Krzysztof Kluza
9. Roman Ząbczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Szafraniec - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Józef Fryc
4. Krzysztof Kluza
5. Piotr Panek
6. Dorian Pik
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa

1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Draus
4. Grażyna Halat
5. Adam Kaczanowski
6. Barbara Szafraniec
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Dworak
4. Michał Karkut
5. Grażyna Maziarz
6. Zbigniew Pytlak
7. Roman Ząbczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Michał Karkut
5. Dorian Pik
6. Stanisław Rumak
7. Roman Ząbczyk


Dane szczegółowe

tel. cen. (17) 22 71 333
fax (17) 22 72 939
email: umig@kolbuszowa.pl

konto: BS w Kolbuszowej
20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

Autor: Justyna Mucha
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Joanna Micek
Administrator
e-mail: joanna.micek@kolbuszowa.pl
Data publikacji: 2018-11-30
Wyświetl historię zmian