Jest to wersja demo - kopia serwisu !
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

!!! Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Rewizyjna


Harmonogram Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku

 1. 16.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 20.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 20.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 24.04.2019 roku godz. 14:00
 5. 22.05.2019 roku godz. 14:00
 6. 19.06.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Kontrola efektywności systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście i gminie Kolbuszowa za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Luty

 1. Kontrola działalności Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z uwzględnieniem przychodów, dochodów i wydatków w poszczególnych latach (za okres dotychczasowej kadencji Rady Fundacji). Kontrola dokumentacji statutowej Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Marzec

 1. Biuro Promocji – analiza prawidłowości wydatkowania środków z budżetu miasta za rok 2018.
 2. Analiza kosztów wydatków poniesionych na funkcjonowanie szkół na terenie gminy Kolbuszowa w 2018 roku.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Kwiecień

 1. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolbuszowa za rok 2018.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Maj

 1. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na przykładzie wybranej inwestycji oraz kontrola w zakresie jej rozliczenia.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Czerwiec

 1. Kontrola działalności M-GOPS w Kolbuszowej w zakresie zgodności z Uchwałą budżetową Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Sierpień

 1. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Wrzesień

 1. Analiza wydatków na administrację w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.
 2. Opracowanie wniosków do budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Październik

 1. Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe za 2018 rok.
 2. Analiza koordynacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 2. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 3. Sprawy bieżące i zlecone Komisji.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki