Jest to wersja demo - kopia serwisu !
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

!!! Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa


Harmonogram Komisji Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa na I półrocze 2019 roku

 1. 18.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 22.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 22.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 29.04.2019 roku godz. 14:00
 5. 24.05.2019 roku godz. 14:00
 6. 24.06.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Omówienie przedmiotu działania Komisji.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Analiza statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opracowanie kalendarza wyborczego- wybory sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Maj

 1. Informacja o przygotowaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Informacja o przygotowaniach do wyborów Parlamentarnych w 2019 r.
 2. Analiza protokołów z zebrań mieszkańców miasta i wsi.
 3. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok i przyjęcie założeń do planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki