Jest to wersja demo - kopia serwisu !
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

!!! Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia


Harmonogram Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na I półrocze 2019 roku

 1. 31.01.2019 roku godz. 14:00
 2. 27.02.2019 roku godz. 14:00
 3. 27.03.2019 roku godz. 14:00
 4. 29.05.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na 2019 rok

Styczeń

 1. Informacja na temat obrotu ziemią pod drogi gminne (planowane zakupy).
 2. Informacja na temat przygotowań do wyborów sołtysów wsi – kalendarz wyborczy.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Funkcjonowanie placów targowych w mieście i gminie Kolbuszowa (dyskusje i potrzeby).
 2. Wnioski w zakresie placów targowych.
 3. Informacja na temat stanu zaawansowania prac zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Gminie Kolbuszowa.
 4. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacje ODR Kolbuszowa na temat pracy ośrodka, zamierzeniach oraz realizowanych programach.
 2. Sprawy różne Komisji.

Czerwiec

 1. Zapoznanie z nowymi sołtysami wsi – przedstawienie praw, problemów, oczekiwań.
 2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Zapoznanie się z organizacją święta plonów w gminie Kolbuszowa.
 2. Informacja o działalności Izb Rolniczych.

Wrzesień

 1. Sprawy odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę łowną – informacja Kół łowieckich.
 2. Problemy i uwagi sołtysów wsi w sprawie odszkodowań.

Październik

 1. Przedstawienie wniosków do budżetu gminy na 2020 rok.
 2. Zaopiniowanie statutu podatku rolnego.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Podsumowanie roku – wnioski i opinie.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki