Jest to wersja demo - kopia serwisu !
Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

!!! Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Plan pracy Rady Miejskiej


Harmonogram sesji Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku

 1. 24.01.2019 roku godz. 8:00
 2. 28.02.2019 roku godz. 8:00
 3. 28.03.2019 roku godz. 8:00
 4. 25.04.2019 roku godz. 8:00
 5. 30.05.2019 roku godz. 8:00
 6. 27.06.2019 roku godz. 8:00

Plan pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.

Luty

 1. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
 2. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Marzec

 1. Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 2. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.

Kwiecień

 1. Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat- ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego- KRUS.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Gminy Kolbuszowa.

Maj

 1. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej za 2018 rok.

Czerwiec

 1. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Lipiec - przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa
 3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.

Wrzesień

 1. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2020 (wnioski Komisji stałych).
 2. Informacja o działalności M-GOPS w Kolbuszowej.

Październik

 1. Informacja z działalności MRM w Kolbuszowej.
 2. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na rok 2020.
 3. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie gminy Kolbuszowa.

Listopad

 1. Informacja o współpracy z zagranicą Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Grudzień

 1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 3. Plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki